Osim na cestama, u režiji gradskog Odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša kamere će se postaviti i na divljim odlagalištima otpada u Zadru.

Vidljivo je to iz nacrta Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini, koja je na javnom savjetovanju do 15. ožujka. Odlukom je obuhvaćeno ukupno osam lokacija na kojima će se provoditi učestala i redovita kontrola putem komunalnog redarstva, a u suradnji s MUP-om, PU zadarskom i Hrvatskim šumama, postaviti table zabrane odlaganja otpada te videonadzor. Lokacije su: Novi Bokanjac, uz makadamsku cestu te sjeverozapadno od poduzetničke zone, vrh Skročini, između Puta kotarskih serdara i Ulice Nenada Mataka, Barbaričine, Ploče - bivši kamenolom Jadran, šuma Musapstan, južno od mjesnog groblja Bokanjac, te Silba - uvala Draga.

No kako doznajemo od resornog pročelnika Robertina Dujele, za početak će samo jedna od njih dobiti videonadzor.

- Prva odabrana lokacija je u uvali Bregdetti na lokaciji koja je pomorsko dobro, stoga je prethodno za postavljanje ishodovana suglasnost Županijske lučke uprave kao i PU zadarske, a za koju je preduvjet bio izrađen elaborat „Prosudba ugroženosti i plan zaštite". Nadzorna kamera će biti mobilna, napajana preko solarnog panela te će imati mogućnost noćnog snimanja u full HD rezoluciji. U proračunu za 2021. godinu osigurano je 20.000 kuna, a postavljeni ciljevi finalizacije realizacije su kroz mjesec ožujak, rekao nam je Dujela.

Resorni pročelnik smatra kako će kamere spriječiti neprimjerene scene u režiji nesavjesnih građana, a kakve evidentiraju gotovo na svakodnevnoj bazi, iako kontinuirano naglašavaju da su reciklažna dvorišta besplatna i dostupna svim građanima.