Grad Zadar poziva na radionicu „Pristupačni turizam i tržišni potencijali", koja se održava u sklopu projekta Tourism4All, Tema radionice je pristupačnost (dostupnost) turističkih i kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom i osobama treće dobi, koja će se održati na online platformi u četvrtak, 11. veljače od 11 do 12 sati.

Grad Zadar partner je na projektu TOURISM4ALL financiranom kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Cilj projekta je razvoj i promidžba prekogranične mreže pristupačnih turističkih destinacija te osmišljavanje zajedničkog pristupa i metodologije razvoja novih turističkih proizvoda fokusiranih na osobe s posebnim potrebama kao i na produženje turističke sezone. Interes osoba s invaliditetom i osoba 65+ za putovanjima i turističkim sadržajima je u stalnom porastu te ovaj segment turističkog tržišta ima ogroman nedovoljno iskorišteni potencijal. Jedna od aktivnosti projekta Tourism4all je i edukacija djelatnika u turističkom i kulturnom o pristupačnom turizmu.

Radionicu će voditi Josip Milić, voditelj Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata, Upravni odjel za EU fondove, Grad Zadar, koji će ukratko predstaviti projekt i ciljeve te Ana Perica, mag. soc. rada i Josip Milković, mag. oec. cult. iz Udruge slijepih Zadarske županije, koji će uz interaktivnu raspravu održati prezentaciju na temu pristupačnog turizma i tržišnih potencijala.

O projektu Tourism4All

Cilj projekta Tourism4All je razviti i promovirati prekograničnu mrežu turističkih destinacija pristupačnog turizma. Unaprjeđivanjem pristupačnosti prirodnih i kulturnih znamenitosti odabranih destinacija, te promocijom novih turističkih usluga poticat će se socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju ili s posebnim potrebama (osobe s invaliditetom, starije osobe...), ali i smanjiti sezonalnost.

U sklopu projekta provode se mjere usmjerene na povećanje dostupnosti turističkih proizvoda i usluga u odabranim destinacijama s izuzetnom prirodnom i kulturnom baštinom na području Hrvatske i Italije. Aktivnosti obuhvaćaju razvoj zajedničke metodologije, jačanje kapaciteta i rast kompetencija u sektoru pristupačnog turizma, umrežavanje, prijenos znanja, razvoj novih usluga čiji je cilj poboljšanje dostupnosti turističkih destinacija te pripremu i provedbu zajedničke turističke promocije uključenih destinacija.

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici.

Link za pristup radionici je potrebno otvoriti u pregledniku Google Chrome ili Mozilla Firefox.