Općina Škabrnja godinama, od 2015. do danas, nije Domu zdravlja Zadarske županije podmirivala račune za struju u ambulanti, smještenoj u zgradi Općine. Zbog toga je sud Općini naložio da Domu zdravlja isplati oko 150 tisuća kuna sa zateznim kamatama, koliko se potrošilo u petogodišnjem razdoblju.

Ugovor o pokrivanju troškova struje, vode i čistoće sklopljen je još 2003. godine između Doma zdravlja Zadar i Općine Škabrnja koju je tada zastupao predsjednik OV-a Mladen Škara. Temeljem ovog ugovora Dom zdravlja je Općini izdavao račune na ime utrošene električne energije, ali oni više godina nisu podmirivani.

U Općini su se branili činjenicom da je ugovor potpisan s Domom zdravlja Zadar, dok je županijska ustanova njegov sljednik, te kako predsjednik Općinskog vijeća nije imao potrebnu suglasnost za potpisivanje sporazuma. Međutim, utvrdilo se kako je u skladu sa zakonskim promjenama Dom zdravlja Zadar pretvoren u Dom zdravlja Zadarske županije, s istim ravnateljem, te se stvarno radilo samo o promjeni imena. Škabrnja je i dalje iskazivala interes za zdravstvenom ustanovom na svom području, pa je sporazum i dalje ostao na snazi, ustvrdio je tadašnji ravnatelj Emil Puhalović.

Otpala je i tvrdnja da to predsjednik Općinskog vijeća nije mogao potpisati, jer je Škabrnja tada imala manje od 3.000 stanovnika, pa je Općinsko vijeće upravljalo nekretninama i pokretninama Općine, a ne poglavarstvo ili samo načelnik osobno.