Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!", ujedno dobitnica 1. mjesta National Geographica u kategoriji "Život na kopnu", i dalje nastavlja uspješnu kontinuiranu kampanju sadnje stabala u Republici Hrvatskoj, u kojoj je više od 20 tisuća raznovrsnih sudionika diljem Hrvatske zasadilo 60 tisuća stabala u tri dana. 

- Svjesni potrebe za djelovanjem u utrci s klimatskom krizom, nudimo odgovor na istu u obliku priloženog poziva, kako bi obje strane zajedno podizale ekološku svijest i potvrdile društvenu i ekološku odgovornost te na taj način potpomogle u realizaciji strategija ublažavanja posljedica klimatskih promjena prema EU standardima. Kampanja „Tjedan kolektivne sadnja stabala u Hrvatskoj 2021." održava se u razdoblju 1. do 7. ožujka ove godine na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj te u nekoliko susjednih država u suradnji s prijateljskim organizacijama iz tih država, najavila je prof. Irina Kozličić Juraga, koordinator za Zadarsku županiju.

Sva zasađena područja u RH će se digitalno kartografski vizualizirati na sljedećem linku: https://panj.crogis.hr/.

Ciljevi kampanje su:

- stvaranje simbioze građana, institucija i struke s ciljem realiziranja kampanje zajedničkim snagama
- poticanje na sadnju autohtonih sorti svih biljnih vrsta i njihova razmjena, očuvanje genofonda
- zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
- stvaranje promjene kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase - pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
- kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu
- podizanje kvalitete života u suradnji s društvima i organizacijama identičnih ciljeva, kao i nadležnih institucija koje pridonose kakvoći uvjeta za rad, življenje i kretanje
- poticanje građana na veću socijalnu uključenost u provedbi kampanje - povezivanje i razvitak pozitivnih emocija boravkom u prirodi - postavljanje novih standarda kao odgovor na ekološke izazove - privlačenje publiciteta na probleme ekologije - stvaranje kolektivnog zadovoljstva zbog aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša.