U planu zapošljavanja Zadarske županije u ovoj godini je popuna 22 radna mjesta. No, prije svakog natječaja, pročelnica Bibijana Baričević treba dati suglasnost je li osiguran novac za dodatne plaće.

Najviše, osam radnih mjesta bit će popunjeno u Odjelu za povjerene poslove državne uprave. Uglavnom su to savjetnici ili viši stručni referenti, jedan vježbenik i jedan referent, odnosno matičar u Obrovcu. Kada se raspišu natječaji za ta radna mjesta u obzir dolaze kandidati s diplomama humanističkih i društvenih znanosti, naglašeno pravnici i ekonomisti.

Odjel za prostorno uređenje i komunalne poslove koji donosi najviše novaca u županijski proračun iskazao je potrebu za petero novih službenika. Ali samo dvoje sa srednjom i s visokom školom pravne, ili građevinske struke radit će na poslovima izdavanja papira, dok će dvoje biti zaposleno s diplomom humanističkih i društvenih ili interdisciplinarnog područja znanosti. Za vježbenički status za uredski posao tražit će se završena srednja škola.

U Odjelu za pravne i zajedničke poslove zaposlit će se savjetnik te viši stručni suradnik.

Dvoje ekonomista moglo bi naći posao u financijama: kao savjetnik i kao viši stručni suradnik za praćenje projekata Europske unije - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

Odsjek za javnu nabavu novog odjela, kojem je pročelnik Nikica Miletić, trebat će magistra ekonomske, pravne ili tehničke struke.

Pri Odjelu za obrazovanje, kulturu i sport popunit će dva radna mjesta s kandidatima koji imaju diplomu društvene, humanističke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti.

Viši stručni suradnik za zdravstvo kojeg će zaposliti Odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, može biti s diplomom društvene, humanističke, biomedicine ili zdravstvene struke. Zaposlit će se i referent sa srednjom školom.

Sva ta slobodna radna mjesta mogu se popunjavati temeljem javnog natječaja, ali i premještajem, napredovanjem ili pisanim sporazumom.

Sistematizacijom poslova Zadarske županije predviđeno je 229 radnih mjesta s ukupno 320 izvršitelja, a stanje zaposlenosti prije plana popunjenosti za 2021. godinu, je popunjenih 170 radnih mjesta s 221 službenika.

Najviše, 90 zapolenih ima Odjel za povjerene poslove državne uprave koji je pridružen kao novi odjel pri Zadarskoj županiji, a potom Odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove s 46 stalno zaposlenih.