Na zelenoj površini zadarske rive ugrađen je podzemni kontejner. Drugi od 9 koliko ih je u planovima Čistoće koja je dobila suglasnost konzervatora za predložene lokacija. Za početak je napadnuta riva, uz koju se nalaze i crpne stanice za otpadne vode, pa zašto ne bi bilo mjesta i za smeće.

Nakon prvog podzemnog kontejnera uz sam nogostup, ovaj je izgrađen u zoni ulaza na rivu i mnogim građanima bode oči.

- Nije to još gotovo. Ozelenit će se i ograditi oko njega, kazao nam je direktor Čistoće Ivan John Krstičević.

Novi i izdignuti sadržaj na rivi u okruženju škalje

Iako je intencija postavljanja podzemnih kontejnera da se povijesna jezgra oslobodi plastičnih kanti za odlaganje komunalnog otpada, stanari obližnjih zgrada i dalje će, prema riječima direktora Čistoće zadržati svoje kućne spremnike. Novi podzemni spremnik na rivi, do kojeg ne vodi pješački prijelaz, namijenjen je kako stanarima tako i prolaznicima na rivi, kazao je Krstičević.

Pitali smo i pročelnika Konzervatorskog odjela, Igora Miletića, je li najnovije "oplemenjivanje" rive u skladu s njihovim normama zaštite.

- Program izgradnje sustava podzemnih spremnika za otpad unutar povijesne jezgre grada Zadra je kao opće prihvatljivo rješenje odlaganja komunalnog otpada prihvaćen i posebnim uvjetima određen od strane Konzervatorskog odjela još u listopadu 2016. godine. Priloženim elaboratom i zahtjevom od strane poduzeća Čistoća doo predloženo je ukupno 14 potencijalnih lokacija unutar povijesne jezgre od čega ih pet nije bilo prihvatljivo zbog arheoloških slojeva na lokaciji ili zbog prometa. Druga lokacija koja se trenutno gradi je u skladu sa zadanim programom. Za svaku pojedinu lokaciju se izrađuje zakonom predviđena projektna dokumentacija te se propisuje arheološki nadzor prilikom radova iskopa, navodi pročelnik Miletić.

Upravo su arheološka istraživanja bila razlog zbog čega su konzervatori odbili za Čistoću funkcionalne lokacije. U ovom slučaju, ona bi bila poželjna na parkiralištu ispod crkve sv. Marije nego na rivi.