Iz Vodovoda d.o.o. Zadar obavještavaju potrošače da je analizom uzoraka vode utvrđeno da je voda sa crpilišta Dolac, Muškovci, u potpunosti zdravstveno ispravna, te nema više znakova zamućenosti. 

Obavijest od 25. siječnja ove godine prestaje važiti.