Iz Općine Vrsi javljaju kako će kroz nekoliko dana započeti sanacija pokosa nerazvrstane ceste koja vodi duž popularne plaže Ričina.

Postojeća cesta široka je od 3 do 3,5 metra ovisno o položaju te djelovanju erozije tla, a upravo je osipanje pijeska i erozija uzrokovana slivnim vodama najznačajniji problem zbog kojeg se započinje cjelovita i efikasna rekonstrukcija. Nasip će se izvesti tako da se građevinski može uklopiti u planiranu cestu prema Prostornom planu uređenja Općine Vrsi.

- Sanacija i uređenje pokosa nerazvrstane ceste "Ričina" samo je početak rekonstrukcije plaže koja je u ljetnim danima omiljena među obiteljima s djecom zbog čistog mora i pijeska. Kroz dogledno vrijeme planiramo uređenje pristupnih puteva i biciklističkih staza te opremanje plaže sa sadržajem za sport i rekreaciju, navodi Općinski načelnik Luka Perinić.

Postojeći tamponirani put vodi od centra naselja prema plaži i na jednom dijelu prolazi uz prirodnu plitku plažu. Valja napomenuti kako je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije izdao pozitivno rješenje to jest planirani zahvat je prihvatljiv za ekološku mrežu.

- Radovi obuhvaćaju nasipanje, razastiranje i po potrebi vlaženje te planiranje materijala u nasipu prema odredbama projekta. Za materijal nasipa koristit će se kameni materijal gdje se slojevi izvode u debljini 30-40 cm. Pokosi nasipa izvest će se u nagibu 1:1.5., stoji u glavnom projektu kojeg je izradio projektant Damir Mandra, ovlašteni inženjer građevinarstva.