Gradska uprava Grada Benkovca nakon preuređenja i energetske obnove zgrade ponovno radi na adresi Šetalište kneza Branimira 12, Benkovac (stara zgrada). U njoj se nalaze uredi gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, gradska vijećnica, te upravni odjeli: Ured gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

U novouređenoj zgradi gradske uprave na adresi Šetalište kneza Branimira 17, Benkovac (crvena zgrada u neposrednoj blizini stare zgrade) nalazi se Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i razvoj, te Pisarnica.

Slijedom preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19) gradska uprava Grada Benkovca od 4. prosinca prošle godine do daljnjega ograničava rad sa strankama.

Komunikacija građana s upravnim tijelima i djelatnicima Grada Benkovca biti će moguća isključivo putem pošte, telefona ili e-maila službenika koji su objavljeni na mrežnim stranicama Grada Benkovca.