Na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donje radovi se odvijaju planiranom dinamikom, a to znači da bi probni rad mogao započeti u drugoj polovici 2022. godine. Na stranicama Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije objavljene su nove fotografije i videozapis o stanju na gradilištu, koji svjedoče o napretku postignutom u nekoliko prošlih mjeseci.

- Kako pristižu građevinske dozvole, tako napreduju i radovi, kaže Dino Perović, direktor Eko d.o.o., kojemu je povjerena realizacija ovog velikog projekta, a kojeg najvećim dijelom sufinancira Europska unije iz Kohezijskog fonda.

Brza izgradnja od strateškog je interesa za Grad Zadar i okolne općine, budući da je deponij na Diklu pri kraju kapaciteta, te mu je u jednom trenutku čak naloženo zatvaranje. Za sada odlaganje se nastavlja, ali je jasno da će takvo stanje biti neodrživo na duge staze. Upravo stoga i gradonačelnik Zadra Branko Dukić najavio je da će se pokušati ubrzati gradnja Centra. No to nije lako izvedivo - riječ je o velikom projektu s dinamikom ishođenja građevinskih dozvola (pet ih je ishođeno, tri su u postupku, pet ih tek treba dobiti), pa je jasno da je nabolje čemu se možemo nadati da radovi neće kasniti.

- Do danas imamo pet građevinskih dozvola i to za pristupnu cestu koja vodi od CGO-a do županijske ceste; trafostanicu; upravnu zgradu; reciklažno dvorište građevinskog otpada te za reciklažno dvorište otvorenog tipa. U postupku izdavanja su građevinske dozvole za odlagalište inertnog otpada, transportni centar i natkriveno skladište. Preostaje, dakle, ishoditi još građevinske dozvole za postrojenje mehaničko-biološke obrade otpada, ulazno-izlaznu zonu, odlagalište za neopasni otpad, područje za obradu oborinskih voda i odlagališnog plina, navodi Perović.

Inače, ukupna vrijednost radova na Centru iznosi 486 milijuna kuna, od čega 76 posto sufinancira EU; 14 % Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10 posto vrijednosti projekta sufinanciraju suvlasnici tvrtke Eko: Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija. Predviđeni rok dovršetka radova na izgradnji Centra je druga polovica 2022. godine. Razdoblje provedbe projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti odnosno do dana završetka svih sekundarnih ugovora po ovom projektu, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.


View on YouTube