U posljednjem izdanju Narodnih novina natječaje za radna mjesta objavile su općine Vrsi i Posedarje.

Općina Vrsi prima voditelja Odsjeka tajništva, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: magistar struke ili stručni specijalist društvenih znanosti, najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

Kandidati za posao komunalnog radnika u Posedarju moraju ispunjavati tek jedan uvjet - niža stručna sprema ili osnovna škola. Prijave na oba natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana.