U Osnovnoj glazbenoj školi svetog Benedikta, natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja raspisan je po jednom Statutu, a završit će se prema izmijenjenom Statutu od 22. siječnja.

Iako je Školski odbor donio odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja, on ga neće birati kako se to zakonski trebalo napraviti u prvom, zbog toga poništenom natječaju, već ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač. Časna majka Anastazija Čizmin, poglavarica samostana Bendiktinki, potpisala je tako izmijenjen Statut.

U njemu je izmijenjen ključni članak 59. koji je u vrijeme raspisivanja natječaja imao jednu, a sada ima drugu odredbu - ravnatelja "imenuje i razrješuje Osnivač". Zakonska podloga za to,  s obzirom da se radi o javnoj ustanovi, nalazi se neograničenoj slobodi vjerskih institucija u Hrvatskoj koju im dao Ugovor sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije od 23. svibnja 2011. godine na temelju međunarodnog ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske.

To znači da će sadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja, Igora Cecića, imenovati "Benediktinke sv. Marije", kako piše u Statutu pod odredbu o osnivaču.

S njima će ugovor skopiti predsjednica Školskog odbora, opatica Anastazija Čizmin i to na neograničeno vrijeme. Ravnatelj te škole nema mandata, on može biti na toj funkciji do mirovine.

Ipak, postoji mala rezerva u Statutu, prema kojoj "Osnivač može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra. Ako Osnivač ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja", navodi se u novom Statutu Glazbene škole sv. Benedikta.

Statut kao ključni akt za funkcioniranje škole još nije vidljiv pod dokumentima na mrežnoj stranici te škole. Aktualni v.d. ravnatelj objavio ga je pod vijest. Očekivanu.