Gotov je idejni projekt Dječjeg vrtića Diklo kojeg je od tvrtke Ambijent SM naručio Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Grada Zadra. Riječ je o prvom koraku prema gradnji nove ustanove predškolskog odgoja kojom bi se pokrile potrebe za smještaj djece iz zapadnoga dijela grada.

- S obzirom na povoljan prometni položaj, bit će vrlo lako dostupan i za cijeli prostor grada. Prema idejnom projektu, Dječji vrtić Diklo sadržavat će 4 grupne jedinice od čega dvije za djecu jaslične dobi te dvije skupine za djecu vrtićke dobi. Sveukupan kapacitet ustanove je 74 polaznika, od čega je 24 polaznika jasličke dobi, odnosno do 28 u 3. godini te 40 polaznika vrtićke dobi, odnosno do 46 u predškolskoj dobi, rekla nam je arhitektica Martina Vučemilović Čuraković.

Njezina glavna misao bila je "projektirati građevinu koja će biti odgovor na prirodan krajolik na način da čini skladnu cjelinu arhitekture, okoliša te odgojno-obrazovnog rada s djecom".

Pročelnik Darko Kasap zadovoljan je dobivenim idejnim projektom, za čiju se realizaciju usklađuje prostorno-planska dokumentacija s obzirom na to da se parcela nalazi u dvije zone uz Ulicu Rampada. Uz istu ulicu nedavno su započeli radovi privatnog investitora, pa su nam mještani izrazili zabrinutost za planove gradnje vrtića, no predsjednica Mjesnog odbora Martina Matešić, kao osoba upoznata s terenom, objasnila nam je kako nije riječ o istoj čestici. Kasap je dodao kako je trećina zemljišta na kojem će se izgraditi gradski vrtić u vlasništvu Države, pa će Grad resornom ministarstvu uputiti zahtjev, za kojeg ne sumnjaju da će biti odobren s obzirom na buduću namjenu.

Još nije poznata financijska konstrukcija gradnje novog zadarskog vrtića. Gradski proračun je stanjen zbog koronakrize, pa se u Gradu nadaju da će DV Diklo svoje mjesto pronaći u novoj financijskoj perspektivi povlačenja novaca iz EU fondova.