Raspisan je novi natječaj kojim se zapošljava četvero novih djelatnika u Opću bolnicu Zadar.

Traži se jedan prvostupnik/ca fizioterapije i prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike na neodređeno, te jedna medicinska sestra/tehničar i spremač/ica na određeno radno vrijeme.

Kandidati za prijem na prva tri radna mjesta moraju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o položem stručnom ispitu, preslike odobrenja za samostalni rad i uvjerenje iz matične evidencije o radnom stažu. Za radno mjesto spremačice, za koji je uvjet osnovna škola (NSS), potrebno je dostaviti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice i rodnog lista, potvrdu o nekažnjavanju te uvjerenje uz HZMO. Oni s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje bit će obaviješteni putem e-maila.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće Bolnice Zadar. Više o natječaju pročitajte na linku.