Iznad atrija Providurove palače postavljen je završen dio čelične konstrukcije koja će se u skoro vrijeme pretvoriti u stakleni tunel u povezivanju prostor Providurove i Kneževe palače.

Tzv. zmija, kako je nazvana ta komunikacijska veza, prema projektu Ive Letilović i Igora Pedišića, bit će dugačka 43 metra.

Od kolovoza 2020. godine počelo je postavljanje 80 tona čelične konstrukcije. Bio je to prilično zahtjevan posao s obzirom na skučen prostor i dimenzije konstrukcije.

Da bi se ugradila tolika količina čelika, prije toga je čelikom učvršćena statika zgrade Providurove palače.

Osim povezivanja dijelova tog povijesnog kompleksa, "zmija" će na najgorenjem dijelu i imati atraktivnost kao vidikovac na zadarske krovove, zvonike i more. Na tom dijelu konstrukcije sabrane su i instalacije.

Zbog ugradnje čelične konstrukcije, posao na Providurovoj palači je u kašnjenju. Slijede obrtnički radovi, a Providurova  kao novi muzejski prostor i sjedište Narodnog muzeja u drugoj faza uređenja tog EU projekta, trebala bi se završiti nekako s proljeća.