Objavljen je Javni poziv starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Kali radi primanja usluge pomoći i podrške u kućanstvu.

Predmet neobvezujućeg javnog poziva je iskaz interesa starijih osoba i nemoćnih osoba s područja Općine Kali kao krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi u Kalima" radi primanja besplatne usluge pomoći i podrške u kućanstvu u trajanju od 12 mjeseci s predviđenim početkom od 1. ožujka ove godine.

Uvjeti za dobivanje besplatne pomoći i podrške su: 1) Osoba stara 65 godina ili starija; 2) Osoba mlađa od 65 godina, ali teško pokretna ili nepokretna, odnosno ima nužnu potrebu za pomoć u kućanstvu; 3) Osoba s invaliditetom; 4) Živi u samačkom kućanstvu; 5) Živi u zajedničkom kućanstvu, ali mu ukućani nisu u mogućnosti osigurati potrebnu skrb; 6) Ne ostvaruje pravo na predmetnu uslugu potpore i podrške osigurane iz sredstva Državnog proračuna ili drugog javnog izvora; 7) Prihodi koje ostvaruje nisu dostatni za samostalno pokrivanje troškova podrške.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Općine Kali II. Krajnjim korisnicima Projekta pružit će se pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i slično. Usluga podrške i potpore u kućanstvu za krajnje korisnike u potpunosti je besplatna.