Vodovod Zadar obavještava potrošače da je analizom uzoraka vode utvrđeno da je voda sa crpilišta Dolac u Muškovcima u potpunosti zdravstveno ispravna, te da više nema znakova zamućenosti.

Obavijest od 1. siječnja ove godine prestaje važiti.