Urbana oprema na šetnici Bedema zadarskih pobuna u pravom smislu postaje "urbana" - nakon corten-kanti za smeće koje su letjele ispod Muraja, na red su došle i klupe za sjedenje, koje su urbani štih dobile ispisanim grafitima.

Kako bi se uklopila u ostale gradske vizure, ona je umjesto reakcije na kulturnu baštinu ili prirodne ljepote krajolika dobila klasičnu zadarsku posvetu: "anarch - ustaša", "Gang - drkica" koji "troluje ŠPUD". Jako kreativno i zanimljivo.