Zadnjeg dana 2020. godine, iz Grada Zadra su objavili e-savjetovanje za izvođenje radova na preuređenju i opremanju turističkog ureda u Malom Ižu.

Procijena vrijednosti radova iznosi 694 000 kuna. Nju je s troškovnikom dala projektantica ovog zahvata na postojećoj građevini društvene namjene, atrhitektica Lenka Martinović, podrijetlom s otoka Iža.

Ona je izradila projektnu dokumentciju kojom se planira adaptacija prostora smještenog u suterenu postojeće poslovno-stambene zgrade.

U suteren će, prema opisu projekta, biti smješten prostor za prodaju karata za brodski prijevoz s čekaonicom i prostor turističko-informativnog centra sa sanitarijama i spremištem. Planiranim zahvatom se neće utjecati na lokacijske uvjete, a poboljšati će se ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Mijenja se organizacija prostora, ruše se i grade nenosivi (pregradni) zidovi, probija se otvor za glavna ulazna vrata na mjestu i u dimenzijama nekadašnjeg otvora te mijenjaju ili ugrađuju nove instalacije. Zamjenjuju se prozori i vrata na pročeljima, najavila je projektantica Martinović rješenje koje bi se trebalo provesti u djelo do početka ljeta.