Županijski sud u Zadru pozvao je nasljednike troje tužitelja iz Zadra, Italije i Australije, da preuzmu postupak u kojem su oni, zajedno s još 30 tužitelja, pretežito iz Crnog kod Zadra, tužili Republiku Hrvatsku za povrat zemljišta.

Slučaj je na Općinskom sudu još od 2009. godine, a kako nije bilo pomaka u njegovom rješavanju, zastupnici tužitelja podnijeli su zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, smatrajući da im je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zbog dugog trajanja parničnog postupka

Međutim, tijekom postupka troje predlagatelja je preminulo, što proizlazi iz dostavnica prilikom pokušaja dostave dopisa ovog suda istima. Uvidom u pravomoćna rješenja o nasljeđivanju iza navedenih predlagatelja utvrđeni su njihovi nasljednici. Nasljednik jedne tužiteljice živi u Crnome, druge u Australiji, dok je iza trećeg preminuloga četvero nasljednika u Italiji.

Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zainteresiranu stranku teći u cijelosti iznova od dana kad joj sud dostavi rješenje o nastavljanju postupka, stoji u odluci suda, a kada će dočekati sudsku presudu pitanje je „za milijun kuna".