Apel kojeg je  Marko Buljat ravnatelj Doma za straije i nemoćne osobe Sfinga  uputio putem jednog medijskog slučaj, a da uz veliki broj zaraženih, imaju premalo osoblja. Uzalud su tražili medicinske setre, a liječnika imaju na daljinu.

Stožer civilne zaštite Zadarske županije reagirao je hitnim sastankom o kojem su danas izvjestili javnost:

S obzirom na povećanje oboljelih od COVID-a 19 u Domu za stare i nemoćne osobe Zadar, ovoga vikenda održan je u toj ustanovi hitan sastanak vezan uz zbrinjavanje pozitivnih korisnika u naše dvije bolnice. Dogovoreno je da sve korisnike kojima je potrebna bolnička zdravstvena zaštita zbog COVID 19 bolesti, potrebno smjestiti u Opću bolnicu Zadar i u Specijalnu bolnicu Biograd na Moru kako je predviđeno donesenim planom Stožera Civilne zaštite Zadarske županije o bolničkom zbrinjavanju oboljelih na području Zadarske županije, sukladno dinamici razvoja epidemije te Odukom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Trijažu korisnika oboljelih od COVID 19 bolesti prema zdravstvenim ustanovama te utvrđivanje mjera izolacije i samoizolacije korisnika provodit će kao i do sada domska liječnica koja će korisnike kojima je potrebna liječnička pomoć upućivati na bolničko liječenje.