Dok azil na Žmirićima radi bez potpore institucija, a Zadarska županija kreće s izgradnjom skloništa životinje na Bokanjcu (bliže Poličniku), Grad Zadar u sljedećoj godini za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica opet će angažirati Veterinarsku ambulantu Mustać.

Problem zbrinjavanja napuštenih životinja do sada nije sustavno riješen, a grupa entuzijasta koja brine o psima na zemljištu u Žmirićima za taj posao ne može dobiti novac, jer nisu registrirani za tu djelatnost niti imaju potrebne dozvole za držanje životinja. Nekoliko puta najavljivalo se njegovo zatvaranje, ali kako do sada nije pronađena adekvatna alternativa, azil je i dalje otvoren, no bez financiranja javnim novcem. Uz protivljenje Općine Poličnik Zadarska županija na kraju je od države dobila novac za uređenje skloništa na državnom zemljištu koje je katastarski na Bokanjcu, ali se zapravo naslanja više na susjednu poslovnu zonu Murvicu nego na Grad Zadar.

No kako ta priča tek kreće u sljedećoj godini, za što Županija izdvaja 2 milijuna kuna, Grad Zadar primoran je ugovor za posao zbrinjavanja životinja sklopiti s jedinim subjektom za obavljanje tih poslova na području Zadarske županije. Tijekom 2020. godine s javnih površina grada Zadra zbrinuto je 76 pasa bez nadzora vlasnika, koji se nakon hvatanja zbrinjavaju u Sklonište za životinje smještenom na području Općine Privlaka.

Što se tiče uklanjanja lešina životinja s javnih površina, produžuje se suradnja s Veterinarskom stanicom Zadar. U prošloj godini s cesta i javnih površina uklonjeno je 87 lešina životinja (psi, mačke, divlje životinje, galebovi...), te je u četiri navrata uklonjen klaonički otpad. U zadnje vrijeme učestale su dojave građana i o odbačenom klaoničkom otpadu na različitim lokacijama grada Zadra. Budući da Veterinarske stanice nemaju ovlasti za uklanjanje istog, tu aktivnost po nalogu Odjela obavlja tvrtka Sordes d.o.o. Murvica.

Što se tiče uklanjanja divljih životinja koje se zateknu na urbanom dijelu grada, prvenstveno lisica čija nazočnost zna prouzročiti zabrinutost građana, propisano je da lokalne zajednice moraju donijeti Program zaštite divljači kojega izrađuje Lovački savez Hrvatske, a nakon njegova donošenja uklanjanje divljači obavljat će lokalna lovačka društva.