U sljedećoj godini Zadarska županija izdvojit će 2 milijuna kuna za izgradnju azila za napuštene životinje, planiranna Bokanjcu.

U posljednje dvije godine, istaknuo je župan Božidar Longin na Županijskoj skupštini, pokretnuo je rješenje problema, riješen prijenos državnog zemljišta, dobivena lokacijska dozvola, napravljeni prsrupni putevi i dobivena suglasnost jedinica lokalne samouprave.

Za izgradnju Skloništa za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja u proračunu za 2021. previđeno je 2.040.000 kuna, u 2022. preko 4 milijuna kuna, nakon čega bi sklonište bilo u funkciji.