Dijelovi Foruma, koje danas smatramo šetnicom i javnim prostorom uz nekadašnji Zeleni trg, zapravo su privatno vlasništvo 45 potomaka nekadašnjih vlasnika, za koje se smatralo da im je imovina nacionalizirana nakon Drugog svjetskog rata! Županijski sud u Zagrebu potvrdio je raniju presudu Općinskog suda u Zadru te odbio protutužbu Grada Zadra, koji se htio uknjižiti na parcele, smatrajući da se radi o javnoj površini.

Pogledom u katastar vidljivo je da ono što doživljavamo kao jedinstveni javni urbani prostor ima svoje vlasnike, pa je tako u nekima vlasnik Grad, uz pravo korištenja privatnih osoba, dok su za druge kao vlasnici navedene privatne osobe, pri čemu se čak radi o građevinskom zemljištu bez tereta. Prezimena vlasnika koji polažu pravo na parcele na Forumu su šarolika: Fantina, Delavija, Perlini, Kupirović, Perić, Marčetić, Zudenigo, Armanini, Basioli, Dominis, Šešelja, Kolega, Day, Duka, Zeriali... Svi oni, s adresama od Sali do Praga ili New Yorka, u nekom dijelu polažu pravo na zemljište, a pokušaji Grada Zadra da ga prisvoji ovom su odlukom proglašeni nezakonitim.

Iako je ovo područje grada stoljećima bilo poznato kao Zeleni trg ili Piazza dell Erbe, na kraju Drugog svjetskog rata stvarnost je bila takva da su pojedine parcele na rubnim područjima tog trga bile u privatnom vlasništvu. Narodni odbor Općine Zadar nekretnine na trgu, među kojima je bilo nekoliko ruševina, nacionalizirao je i oduzeo prijašnjim vlasnicima, a Grad Zadar zatražio je da se one na temelju dosjelosti unesu u njegovo vlasništvo. Općinski sud u Zadru presudio je u korist vlasnika, a sada ju je potvrdio i drugostupanjski sud, čime je ona pravomoćna.

Plavom bojom označene su čestice oko kojih se vodio spor

- Rješenjem o nacionalizaciji NO Općine Zadar nisu bile obuhvaćene utužene nekretnine; Grad Zadar upisan je kao posjednik samo na dijelu nekretnina a na ostalima su kao posjednici upisane fizičke osobe. Za ishod ovoga postupka nije relevantan Plan Grada Zadra koji prikazuje granicu prve i druge nacionalizacije, s obzirom na to da se radi o rukom označenim granicama, bez ikakve službene oznake nadležnoga tijela poput pečata ureda za katastar i pisanog teksta s pojašnjenjem onog što je prikazano na planu. Na dostavljenom presliku katastarskog plana također je vlastoručno zaokruženo područje koje bi trebalo predstavljati trg, utvrđenje čijeg vlasništva Grad Zadar u postupku traži, navedeno je u sudskoj presudi. Osim toga, radi se redom o rubnim česticama trga, koje međusobno ne čine cjelinu te su u katastar uvedene kao ruševine, a jedna čak i kao kuća s dvorištem.

Na dijelu utuženih čestica upisano je društveno vlasništvo, pa su u tom dijelu žalbeni navodi osnovani, ali su na tim nekretninama bili upisani i nositelji prava korištenja tih nekretnina, a tijekom postupka ničim nije dokazano da bi bila izvršena deposedacija bivših vlasnika odnosno nositelja prava korištenja.

Neprihvatljivi su žalbeni navodi kako u predmetnoj pravnoj stvari nije bilo potrebno provoditi očevid na licu mjesta radi identifikacije predmeta spora, s tvrdnjom da "...ove čestice zemlje su niti 100 m od suda i svaki građanin zna da se radi o Zelenom trgu...", navodi zagrebački sud. Tijekom postupka nije dokazano da bi se Grad Zadar nalazio u posjedu utuženih nekretnina preko sto godina, niti se radi o opće poznatoj činjenici.

Konačno, dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim je riješeno pitanje vlasništva nad trgovima i javnim prolazima koje spadaju u komunalnu infrastrukturu, gdje je propisano da su isti javno dobro u općoj uporabi, ali Sud tu novu okolnost nije mogao uzeti u obzir pri presudi, jer je Grad Zadar izričito u izreci svoga zahtjeva postavio zahtjev za utvrđenjem da je stekao pravo vlasništva dosjelošću. Time je izgubio i posljednju pravnu mogućnost da dijelove trga upiše u svoje vlasništvo.

Teško je reći što će se dogoditi u budućnosti - hoće li se Grad pokušati nagoditi s vlasnicima s kojima je preko 10 godina u sporu, ili će neki od njih ući u svoje vlasništvo, posaditi pomidore ili napraviti pokoje parkirno mjesto na srcu Foruma...