Zabrinuti građani alarmirali su zadarske medije zbog sječe stabala na Žmirićima.

- Radi se o predjelu kojeg koriste građani za odmor i rekreaciju, a koji u zadnjih mjesec dana trpi dosad neviđenu količinu devastacije od strane Hrvatskih šuma. Molim vas da istražite sječu stabala, navodi se u njihovom apelu kojeg su potkrijepili fotografijama.

Ubrzo smo dobili očitovanje te državne tvrtke iz koje navode kako je riječ o "sanaciji vjetroloma" koji su se u više navrata dogodili tijekom 2019. godine. Podsjetimo, ovi radovi, koji obuhvaćuju više lokacija u Zadru, bili su zaustavljeni zbog epidemije koronavirusa.

- Procijenjeni razmjeri štete nastale uslijed vjetroloma iznose 12.000 m3. Tijekom 2019. i 2020. godine sanirano je preko 70% vjetroloma, preostale količine planirane su za sanaciju tijekom 2021 godine. Nakon sanacije oštećenog područja, pošumljavanje se vrši ovisno o stanju na terenu. Procjene unosa sadnog materijala (broja i vrsta) ovise o stanju šume. Trenutna situacija ne terenu je takva da ima dovoljno prirodnog pomlađivanja te unošenje dodatnog sadnog materijala ovisi o stanju prirodnog pomlađivanja koje će se pratiti u narednom razdoblju, ističu iz Hrvatskih šuma.

Na naš upit iz Hrvatskih šuma naveli su sva područja obuhvaćena aktualnim radovima sanacije, raspoređenima prema njihovim gospodarskim jedinicama:

o Gospodarska jedinica Nin Kožino - površina 22,99 ha -oštećena drvna masa 698 m3

o Gospodarska jedinica Musapstan - površina 3,44 ha -oštećena drvna masa 48 m3

o Gospodarska jedinica Nin Kožino - površina 23,08 ha -oštećena drvna masa 1617 m3

o Gospodarska jedinica Nin Kožino - površina 13,23 ha -oštećena drvna masa 928 m3

o Gospodarska jedinica Zemunik gornji - površina 0,17 ha -oštećena drvna masa 15 m3