Jedan od natječaja kojeg je Lučka uprava Zadar (LUZ) objavila za EU projekt uređenja Obali Petra Krešimira IV i dijela Liburnske obale pao je kod Državne komisije jer je za kordinatora izabrana zajednica dviju firmi iz Rijeke od kojih jedna nije plaćala državne doprinose.

Taj posao bio je procijenjen na 1.7 milijuna kuna, a ponude koje su pristigle na natječaj, bile su u rasponu od 268 tisuća kuna, koliko su ponudile iz izabrane zajednice „Sensum" i „Logoteam",  do one od 825 tisuća kuna koju je dao Meta projekt iz Sukošana.

Lučka uprava Zadar ugovorila je s Ministarstvom mora, preko kojeg idu EU projekti, početkom srpnja investiciju procijenjene vrijednosti od 75 milijuna kuna. Prije toga su morali postati "gospodari" zadarske rive izmjerom granica pomorskog dobra, čime je ona postala dio lučkog bazena.

Rok  previđen za izvedbu projekta rekonstrukcije i uređenja od 42 mjeseca, ugovoren je u srpnju 2020.

Upitan o tome hoće li srušeni natječaj utjecati na dinamiku projekta, ministar mora Oleg Butković izrazio je uvjerenje kako to neće ugroziti rok jer se milijuni iz EU fondova za zadarsku rivu mogu potrošiti do 2023. godine (to je 85 posto investicije, op.a).

U kolovozu ove godine objavili smo najavu ravnatelja LUZ-a, Roberta Škifića kako se natječaj za izvođača radova svih triju faza planira objaviti u četvrtom tromjesečju 2020. godine, a nakon što prođe provjeru dokumentacije o nabavi prije pokretanja postupka u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).

Danas je u Gaženici bio Tomislav Petric, ravnatelj SAFU, kojeg je župan Božidar Longin pozdravio kao "našeg prijatelja iz SAFU". On nam je nije znao napamet reći jesu li mu natječaji za izvođača radova na zadarskom projektu stigli na provjeru. 

- Nama je kod ovih projekata najvažnije da prođu natječaji za nadzor i izvođača radova, kazao je Petric.

Za sad su iz LUZ-a objavljena samo dva natječaja - Usluga vanjskog provođenja i usluga vidjivosti od kojih su oba završila kod Državne komsije za kontrolu javne nabave.