Zadnjim danom studenoga završila je provedba projekta SMART COMMUTING. Riječ je o projektu u kojem je Agencija za razvoj Zadarske županije bila jedan od partnera, a fokus mu je bio na urbanoj mobilnosti. 

Postignuto na projektu predstavljeno je na završnoj konferenciji projekata koja je zbog epidemioloških mjera održana u smanjenom obliku. 

- Iskustvom iz svakodnevnog života postali smo svjesni da se urbane sredine danas suočavaju s brojnim izazovima na području mobilnosti, od porasta broja automobila, preko negativnog utjecaja na okoliš, do nužnog osiguravanja alternativnih rješenja. Sve to stvara velik pritisak na odgovorne dionike u sustavu. Ovakvim projektima sufinanciranima bespovratnim sredstvima Europske unije taj pritisak nastojimo amortizirati i pri tome primijeniti inovativna, održiva rješenja, istaknula je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković. 

- I u razdoblju koje je pred nama ZADRA NOVA kao regionalni koordinator bit će podrška javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata usmjerenih ka održivim rješenjima urbane i regionalne mobilnosti. Jer za osiguranje mobilnosti nije nužno izgraditi samo cestovnu infrastrukturu, već ona mora biti strateški planirana i razvijana te praćena suvremenim informatičkim rješenjima za upravljanje prometom. Do sad naučeno i postignuto bit će nam baza za daljnji razvoj, dodala je Dujmović-Vuković.

Predstavljene su tako završne verzije „Prometne studije za uspostavu i organizaciju zone posebnog prometnog režima u Gradu Zadru (Poluotok)" i „Studije izvedivosti i strategije integracije karata i cjenika za autobusni i brodski promet uz smjernice za razvoj on-line integracije voznog reda". U panel raspravi o pitanjima održive urbane mobilnosti i perspektivi za njen daljnji razvoj raspravljali su Alen Tursunović, mag. ing. traff., Mobilita evolva, Mario Njegovec, mag. ing. aedif., Promel projekt, Alan Kociper, dipl.ing.el, Inovativni Zadar, dr. sc. Ana Pejdo, Sveučilište u Zadru i Darko Kasap, dipl. ing. stroj., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra. 

Projekt SMART COMMUTING odobren je u sklopu drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. - 2020. u sklopu druge prioritetne osi „Suradnja na niskougljičnim strategijama u Središnjoj Europi", a s provedbom je počeo 1. lipnja 2017. godine.

Glavni cilj projekta bio je promovirati i na institucionalnoj razini usvojiti koncept funkcionalnog urbanog područja kao najprikladnijeg rješenja putem kojeg bi se na održiv način pristupilo dnevnim migracijama prema urbanim središtima koja zbog koncentracije industrijskih, kulturnih, obrazovnih i poslovnih sadržaja svakodnevno privlače veliki promet iz okolnih područja. 

Projekt se provodio na teritoriju šest država (Hrvatska, Austrija, Češka Republika, Italija, Mađarska i Slovenija), u partnerstvu Općine Rimini kao vodećeg partnera, IUAV Sveučilišta u Veneciji, Instituta za promet Tehnološkog sveučilišta u Beču, Okruga Weiz, Regionalnog razvojnog centra Koper, Grada Szolnoka, Razvojne agencije Hranice te Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Ukupna vrijednost projekta je bila 1.555.337,00 eura od čega je 85 posto sufinancirano iz europskih sredstava. Proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosio je 138.257,00 eura.

Istovremeno su predstavljeni i rezultati projekta SMILE, još jednog od projekata Agencije ZADRA NOVA usmjerenog na urbanu mobilnost. Zahvaljujući sredstvima ovog projekta izrađena je aplikacija za praćenje dostavnih i turističkih vozila koja je ovim putem i prezentirana te su predstavljani scenariji mobilnosti urbanog područja grada Zadra te transnacionalne sheme SUMP-a. Dan je i osvrt na postojeće prometno stanje na području grada Zadra s posebnim osvrtom na biciklistički promet u gradu Zadru koji unatoč potencijalu, nije do kraja iskorišten. 

Projekt "FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region - SMILE" financira se kroz INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. - 2020., prioritetna os 3 - Povezana regija. Ukupna vrijednost projekta je 1.290.415,45 EUR, a vrijednost projekta za ZADRU NOVU iznosi 100.494,99 EUR. Provedba projekta počela je početkom 2018. godine, a trajat će do kraja 2020. godine. 

Projekt  obuhvaća suradnju 12 partnera unutar 7 država Jadransko - jonskog područja te uključuje gradove i regije koji su pod utjecajem intenzivnog gradskog prometa u kojem se svakodnevno stanovnici, putnici i turisti susreću s posljedicama neodrživih modela mobilnosti i nedostatka učinkovitih multi-modalnih rješenja, što dovodi do brojnih posljedica poput zagađenja okoliša i emisije stakleničkih plinova te velikih prometnih gužvi. 

Cilj projekta je izrada i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.