Krajem kolovoza, Gradonačelnik Zadra donio je odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zadar. Odluka je službeno objavljena tek 16. studenog. Mr. sci Marija Maja Obad, nova je stara predsjednica, kao i članica Doroteja Kamber - Kontić. One su imenovane u ime Grada Zadra - osnivača te ustanove.

Početkom studenog, gradonačelnik Branko Dukić imenovao je troje dosadašnjih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost" Zadar na novi mandat od četiri godine. To su dr. sci. Smiljana Zrilić koja je do sada bila predsjednica te članovi Martina Vuković i Franjo Glavaš.

Podatake o tome tko su članovi Upravnog vijeća ne mogu se vidjeti na službenoj stranici DV Radost, kao ni zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća iako o svemu tome postoje predviđene rubrike. Nigdje na mrežnoj stranici ne može se pronaći ime ravnateljice, nema kontakata telefona, a kamoli e-maila.