Zadarski arhitekt Krešimir Damjanović izabran je za izradu prostorno programskog koncepta Hrvatskog muzeja maritimne kulture. Odlukom Gradonačelnika za taj posao od tri mjeseca on će iz Gradskog proračuna biti plaćen s 53 tisuće kuna.

Grad Zadar je jedan od potpisnika pisma namjere iz svibnja 2019. godine, uz HAZU, Sveučilište u Zadru, te Zadarsku županiju o osnivanju jedistvenog muzeja mora kojeg je inicirao akademik Nikola Bašić.

Mjesto budućeg Muzeja je prostor Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a gdje se godinama nalazi pomorska zbirka. Nakon što je ona bila posuđena Narodnom muzeju koji ju je ostavio u prašini, upravitelj Zavoda dr. Tado Oršolić najavio je kako je pomorskoj baštini mjesto uz zgradu HAZU-a koja ne samo da je na atraktivnoj lokaciji već bi se uklopila u kontekst nove kvalitete koje su susjednom Maraska parku trebali dati turski investitori.

Oni barem poštuju pomorsku tradiciju, koja je u odnosu sadašnjih vlasti u Zadru, godinama bila zanemarivana. U tu priču ušao je arhitekt od mora, Nikola Bašić, koji je ponudio koncept na osnovu kojeg je potpisano pismo namjere.

- To bi bio prostor u kojem bi se predstavila sva kultura, vezana za more - tradicija pomorstva, ribarstva, brodogradnje i ostalog. Prema predloženom programskom konceptu, povezale bi se dvije parcele, ona na kojoj je zgrada HAZU-a te Maraska park. Namjera je da se u taj prostor uz Trpimirovu obalu uključe građani, istaknuo je Damjanović, nagrađivani arhitekt mlađe generacije. Njegov je zadatak izraditi idejno rješen s 3D vizualizacijom na osnovu predloženog koncepta.

Budući muzej Muzej bio bi u postojećem i dijelom nadograđenom prostoru Zavoda za povijesne znanosti koji je nekad bio vila Dirca. Park oko tog zdanja povezao bi se parkom Maraska, kao tematiziran muzej na otvorenom ukupnoj parkovnoj površini od 14 000 m2, na najljepšem obalnom području grada.