Vlada RH na današnjoj će sjednici dati suglasnost Općini Polača za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 3 milijuna kuna, s rokom otplate kredita od 10 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 1,75% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,50% od iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata „Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta", „Građenje građevine javne i društvene namjene - Lovački dom" i „Rekonstrukcija i opremanje javne površine - Park", sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Polača od 31. srpnja.

- Otkada sam načelnik vraćali smo dugove koje smo zatekli, svake godine po pola milijuna kuna. Sada, kada smo to podmirili, stekli su se uvjeti da se zadužimo i za nešto što će ostati mještanima i neće biti veliki teret nikome tko bude na vlasti, rekao nam je načelnik Općine Polača Tomislav Prtenjača.

Uz Lovački dom, koji je prije nekoliko godina obećan tamošnjim brojnim lovcima, te sportsko igralište iznad zgrade općine, na mjestu crkve srušene u Domovinskom ratu gradit će se park sa spomenikom civilnim žrtvama i braniteljima iz Domovinskog rata.

- Sredstva su namjenska za konkretne projekte te bi sve trebalo biti gotovo kroz sljedeću godinu, najavljuje Prtenjača.

U obrazloženju Vladine odluke navodi se kako se grad, općina i županija mogu zadužiti za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Ostvareni proračunski prihodi Općine Polača u 2019. godini, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. Zakona o proračunu, iznosili su 6.058.516,00 kuna. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 5,44%, a ako se tomu pribroje dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza Općine 15,64%, što je u okviru Zakonom propisane granice. S obzirom na izneseno, Ministarstvo financija predložilo je da Vlada Republike Hrvatske donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje.