Državnoodvjetničko vijeće objavilo je imena kandidata za dva zamjenika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, za potrebe rada Kaznenog odjela. Na oglas, objavljen 23. rujna, pristiglo je ukupno osam prijava, ali jedna van roka.

- Državnoodvjetničko vijeće nakon uvida u prijavu Danijele Števanja utvrđuje da je ista predana dana 9. listopada 2020. dakle izvan roka za zaprimanje prijava stoga se neće razmatrati, objavljeno je na stranicama DORH-a nakon održane sjednice.

Kandidati za zamjenike glavnom općinskom državnom odvjetniku Ivici Škari poredani su po broju bodova iz završne ocjene u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike. Raspored je sljedeći: Silvana Brala (277), Iva Abfal (270), Maja Nevešćanin (263), Andrijana Požega Jurlina (261), Mirko Roguljić (253), Katarina Glavač Sladić (252), Vlatka Pižeta (232).