Po vrijednosti najveći stečajni postupak, otvoren nad Zadarkomercom prije 20 godina, ulazi u svoju završnicu. Na Trgovačkom sudu u Zadru 9. prosinca zakazano je ročište radi diobe kupovnine ostvarene prodajom nekretnina.

Radi se o samom sjedištu Zadarkomerca kojeg je kao zastupnika Fiata vodio Ante Jurjević, a iza kojeg je ostao dug od 1.2 milijarda kuna.

Nekretnine se nalaze u Ulici Nikole Jurišića u tzv. servisnoj zoni, a prodane su u jednoj od nebrojenih dražbi na kojima je vrijednost znatno pala u odnosu na procijenjenu vrijednost. Prva nekretnina ukupne površine 1342m2 prodana je za iznos od 1.458.878,50 kn, druga za iznos od 3.099.546,00 kuna. Radi se o površini od 1606 m2, koja je u naravi u naravi upravna zgrada, autoradionica, caffe bar i dvorište. Prije 8 godina oglašena je prodaja tih nekretnina po početnoj cijeni od 18, 4 milijuna kuna.

Kupci su najpovoljniji ponuditelji s održanih ročišta za javnu usmenu dražbu, sukladno odredbama "starog" Stečajnog zakona po kojem zakonu je i započet postupak prodaje, navodi sudac Jurlina. Njima je dato pravo upisa na nekretnine na koje je hipoteku imala Dubrovačka banka koja je davno završila u stečaju, a njezina potraživanja preuzela je Državna agencija.

Prema informacijama suca Jurline da bi se zaključio maratonski stečajni postupak Zadarkomerca, biti će potrebno unovčiti još jednu neprodanu nekretninu, izvršiti diobu kupovnine, a nakon pravomoćnosti tih odluka provesti završnu diobu. Ona će biti jako zanimljiva kada se podvuče crta.