Odvodnja je u petak dobila suglasnost Hrvatskih voda da može nastaviti s javnom nabavom tako da će se idućeg tjedna donijeti odluku o izvođaču radova po ponovljenom natječaju za radove na aglomeraciji u zoni Bokanjca. U toj državnoj firmi pregledali su ponude potencijalnih izvođača radova koje su bile znatno veće od troškovnika projektanata.

Prvi natječaj s jednom ponudom koja je bila veća za 95 milijuna kuna od procjene, u Odvodnji je poništen. Na otvorenom novom natječaju s istom procijenjenom vrijednosti od 132 milijuna kuna, tri su ponude veće za 52 posto u dijelu radova na sustavu odvodnje. Ponude su otvorene prije dva mjeseca. Najnižu ponudu od 201 milijun kuna dao je Strabag. Zajednica ponuditelja Sarađen i Vodoinstalacija ponudili su oko 207 milijuna kuna, dok je Zajednica ponuditelja splitskog i zadarskog Lavčevića licitirala s nešto više od 222 milijuna kuna.

Direktor Odvodnje Grgo Peronja u ponedjeljak će potpisati ugovor s direktorom Europske banke za obnovu i razvoj za kredit od 4.5 milijuna kuna s kamatom od 1.4 posto. Za to kreditno zaduženje dobili su suglasnost Gradskog vijeća koje je dalo i Gradu Zadru odobrenje da se može zadužiti za 150 milijuna kuna kako bi se financirali radovi na oborinskim vodama i komunalnom opremanju ulica kojima će napokon proći kanaizacija.

To je udio Odvodnje u projektu aglomeracije kojeg sufinancira Europska komisija, a koji bi trebao biti jamstvo da građani Zadra neće plaćati veće račune za vodu.

Kada je polovicom lipnja 2019. godine potpisan ugovor za zadarsku aglomeraciju, koja još nije počela na terenu, vrijednost projekta iznosila je 567 milijuna kuna od čega je 313 milijuna bespovratnih sredstava EU. Očito je kako će javne nabave, koje su u tijeku, premašiti ulaganje u tu civilizacijsku tekovinu.