Nezavisna županijska vijećnica izabrana sa liste Akcije mladih i Mosta Marjana Botić smatra da se po čitanju vijesti o donesenoj presudi u kojoj je presuđeno i stranki HDZ nameću ozbiljna pitanja o tome "možemo li dozvoliti daljnju ugrozu zloupotrebe položaja od iste te stranke, te imamo li pravo za razliku kada se radi o drugim pravnim i fizičkim osobama osuđenima za takve radnje kojima se izriču privremene mjere zaštite, za HDZ ostati neaktivni?".

Javni apel za djelovanjem institucija Republike Hrvatske dostavljen i medijima objavljujemo u cijelosti:

- U ponovljenom suđenju za aferu Fimi medija danas, 13. studenog 2020., na Županijskom sudu u Zagrebu stranka HDZ je kao supočinitelj proglašena krivom jer je prema presudi HDZ odgovoran za ostvarivanje imovinske koristi kaznenim djelima, te je odgovoran za kazneno djelo protiv službene dužnosti zloporabom ovlasti po Zakonu o odgovornosti za kaznena djela za pravne osobe.

HDZ sukladno presudi mora u državni proračun uplatiti 17 milijuna kuna protupravno stečenih imovinskih koristi.

Kao odgovorna građanka Republike Hrvatske koja dugi niz godina javno upozorava da je trenutni HDZ od prije više godina, ustrojen kao interesna grupacija za izvlačenje protupravnih imovinskih koristi za svoje članove i jatake, izražavam realnu bojazan da će se presuđena kazna od 17 milijuna kuna, također protupravno izvući iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i da će tako HDZ dodatno zloupotrijebiti svoj položaj.

Stoga javno apeliram na Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u sklopu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da hitno pokrenu postupak donošenja privremenih mjera zabrane raspolaganja HDZ u sa državnim (našim) novcima, kako se državni proračun ne bi dodatno ugrozio djelovanjem ponavljamo, pred sudom osuđenog udruženja koje je odavno zloupotrijebilo povijesnu ulogu stranke HDZ i postalo nešto potpuno drugačije, a sve pod krinkom nepravomoćnosti presude. Presuda je tu, realna opasnost ponovne zloupotrebe također, te je dužnost odgovornih ukloniti dodatnu ugrozu od potkradanja iz državnog proračuna do donošenja konačne presude i odluka o svojstvu HDZ-a.

Zajedno sa kolegicama i kolegama iz stranaka koje djeluju sukladno zakonima Republike Hrvatske također ćemo pokrenuti zahtjev za brisanjem osuđenog zločinačkog udruženja pod imenom HDZ iz Registra stranaka Republike Hrvatske zbog na sudu potvrđenih činjenica djelovanja protivnih interesima građanki i građana i Republike Hrvatske, kao i zbog zloupotrebe imena koje je početkom osamostaljivanja Hrvatske građanima značilo nešto potpuno drugo. Očito je ne i najvišim dužnosnicima te bivše stranke, a sad osuđenog zločinačkog udruženja.

Apel šaljemo iz Zadra, u kojem i predmetna afera Fimi medija ima svoj krak, a koji neradom i koruptivnim radom državnih institucija i dalje slobodno narušava vjeru građanki i građana u pravni poredak Republike Hrvatske što nakon ove presude u slučaju hitnog djelovanja u smjeru onemogućavanja daljnjih zloupotreba od strane HDZ-a možemo promijeniti.

Marjana Botić