Nakon što je Gradsko vijeće Zadar donijelo odluku kojom je izvan snage stavljen DPU područja Višnjika iz 2001. godine, izglasane su njegove izmjene i dopune, ali pod važećom zakonskom formom Urbanistički plan uređenja (UPU).

U SC Višnjik, koji je nositelj tog posla, izabrali su D&Z kao izrađivača plana.

- Isključiv razlog zbog kojeg se Plan mijenja jeste realizacija investicije Turisthotela koji je izabran na natječaju za uređenje i dogradnju ugostiteljskog sadržaja u prostoru nekadašnje menze, ističe direktor SC Višnjik, Denis Karlović.

Bez izmjene Plana kojim će se definirati ta građevina, oni kao ulagači 20-ak milijuna kuna, koliko iznosi procjena investicije, ne mogu dobiti građevinsku dozvolu za planirani restoran i muzej košarke.

Drugi važan razlog je usklađenje sa stvarnošu u kojoj je napravljen i saživio je dječji park na Višnjiku ili Banini kako taj prostor Zadrani i dalje nazivaju. Dosadašnjim planom na toj lokaciji je bio predviđen hotel.

- Prema našim zahtjevima hotel bi našao svoju lokaciju na parkiralištu na kojem je starim planom predviđena gradnja poslovne zgrade, pojasnio je direktor Karlović.

Takvim Planom, koji će se usvajati na Gradskom vijeću, ostaje zelenilo unutar kojeg je napravljeno dječje igralište. Planeri ne bi smjeli smanjiti broj parkirnih mjesta jer bi se gradnjom hotela (jednog dana, op.a) dio parkirališta izmjestio u podzemnu garažu budućeg hotela.

To su zahtjevi SC Višnjika a i razlozi za izradu UPU-a. Oni su za izrađivače praktički "zakon" kojeg oni urbanistički trebaju proveti u Planu za čiju izradu D6Z će dobiti 90 tisuća kuna. Dvostruko je to manji iznos nego li procjena vrijednosti od 190 tisuća kuna za izradu Plana u čije je obuhvatu 200 tisuća četvornih metara.

SV Višnjik je javni poziv uputio ovlaštenim zadarskim arhitektima, odnosno njihovim firmama. Uz D&Z, to u Konus Vice Tadića, Block projekt Željka Predovana te Marina projekt Nikole Bašića. On je ujedno autor detaljnog urbanističkog plana uređenja centralnih zona Višnjika. Bašićeva firma je za izradu izmjena plana ponudio 189 600, Kous 180 tisuća kuna, dok je Block projekt licitirao sa 164 tisuće kuna.

Neuobičajeno niska, zasigurno damping ponuda iz D&Z, bila je prihvatljiva kao ekonomski najpovoljnija ponuda.