Zadranki na koju je u šetnji Gradom, sa zgrade u kojoj se uređivao Callegro, 2012.godine pao dio betonskog bloka i udario ju u glavu i rame, dosuđena je odšteta od oko 27 tisuća kuna, koju će solidarno morati isplatiti Turisthotel kao investitor i Tromont koji je bio izvođač radova.

Turisthotel je tada kao investitor obavljao radove rušenja i demontaže zgrade radi prenamjene, te je zaključio ugovor s Tromontom, a oni sa svojim podizvođačem. Prema izvješću PU Zadarske, prostor izvođenja radova nije bio osiguran nikakvom ogradom ili zaštitnom mrežom, suprotno odredbama pozitivnih propisa iz građevinarstva, niti je bilo ikakve obavijesti o izvođenju radova. Tužiteljica e u nezgodi zadobila udarac u glavu i desno rame te se zbog ozljeda liječila u Općoj bolnici u Zadru. Pretrpjela je neimovinsku štetu u vidu pretrpljenih fizičkih bolova i straha te materijalnu štetu u vidu tuđe pomoći za vrijeme liječenja i oštećenja odjeće.

Zastupnik Turisthotela smatrao je kako je upitno kako se štetni događaj dogodio i je li se uopće dogodio jer tužiteljica navodi da je na nju sa zgrade pao dio betonskog bloka, što da je u suprotnosti s dokumentacijom koja je priložena uz tužbu, pa da joj je tako na glavu pao "teži teret", zadobila je udarac "tupim predmetom", pogodila ju je "tvrda plastika", zadobila je udarac "šipkom u glavu" te ju je pogodio "kameni stup". U medicinskoj dokumentaciji se ne spominje ozljeda desnog ramena već isključivo površinska ozljeda glave, a ne spominje se ni gubitak svijesti u trajanju od nekoliko minuta, što je tužiteljica navela u razgovoru s policajcima. Na gradilištu su bili radnici koji su vršili izbacivanje i odvoženje građevinskog materijala i tog dana nitko nije došao i upoznao ih o ozljeđivanju prolaznice, što da je čudno budući da su radnici morali primijetiti takav događaj.

Za navodni štetni događaj nema ni jednog svjedoka osim prijateljice oštećene, te je nevjerojatno da uslijed događaja koji je dramatično opisan u tužbi policija nije obavila razgovor ni sa jednim svjedokom predmetnog štetnog događaja,. Predmetni štetni događaj se po navodima tužiteljice odigrao u najfrekventnijoj zadarskoj ulici u neposrednoj blizini najmanje tri ugostiteljska objekta koja su u to doba prepuna gostiju, a da nitko od gostiju, konobara, radnika sa gradilišta ili nekih trećih osoba nije svjedočio štetnom događaju, osim prijateljica tužiteljica.

Izvođač radova tvrdio je da su ozljede koje je zadobila tužiteljica potpuno benigne, te je zamjetna obimnost priložene medicinske dokumentacije očito uperena na ostvarenje nepripadajuće koristi.

Nakon provedenog dokaznog postupka, sud drži nedvojbeno dokazanim da je tužiteljica pretrpjela štetu uslijed  tog događaja za koji su solidarno odgovorni tuženici, o čemu je već pravomoćno odlučeno međupresudom od 20. rujna 2017. Imajući u vidu mehanizam nastanka same nezgode, kvalifikatorne okolnosti u vidu pretrpljenih ozljeda i straha, te smanjenja životne aktivnosti tužiteljice, kao i tuđu pomoć, opravdan je njezin zahtjev za pravičnu novčanu naknadu uslijed nastalih povreda prava osobnosti