Nakon dva tjedna nadljudskih napora komunalnih službi proradio je semafor na križanju Puta Dikla, Krešimirove obale, Puta Matije Gupca i ulice Antuna Gustava Matoša. 

Podsjetimo, građani su nezadovoljstvo narančastim treptajućim svjetlom na semaforu iskazali postavljanjem maštela za vino posred raskrižja, na kojem su sami iscrtali smjer prolaska. Performans je bio kratkog vijeka, a stradala elektronika semafora popravljena polovnim dijelovima, odnosno dijelovima elektronike s demoliranih semafora križanja na Vruljici. 

Za očekivati je da popravljeni semafor sa zastrarjelom tehnologijom neće dugo ostati na ovom mjestu, jer Grad planira zamjenu modernijim uređajima.