Visoki trgovački sud potvrdio je presudu Trgovačkog suda u Zadru, kojom je zakonitom ocijenjena prodaja udjela Tankerske plovidbe u tvrtki Stambeno gospodarstvo tanker Genariju Sutloviću.

Na ovu prodaju žalio se Anđelo Cvitanović, suosnivač i dugogodišnji direktor tvrtke koja se pod okriljem Tankerske plovidbe bavila održavanjem nekretnina. On je za otkup udjela ponudio milijun kuna, dok je Sutlovićeva ponuda bila pola milijuna kuna i odricanje od određenih prava koja je imao prema Tankerskoj plovidbi d.d. Tankerska je udjel prodala Sutloviću za naoko goru ponudu, zbog čega je Cvitanović pokrenuo sudski spor.

Među strankama nije bilo prijeporno da je društvenim ugovorom bilo ugovoreno da svaki član društva može istupiti iz društva i svoj udjel u društvu ponuditi na otkup ostalim članovima društva, da je Tankerska udio prodala Sutloviću, koji prilikom odlučivanja o prodaji nije sudjelovao u glasovanju. Međutim, Cvitanović je smatra da su bile povrijeđene odredbe društvenog ugovora, jer Tankerska plovidba nije mogla prodati svoj poslovni udio Genariju Sutloviću za iznos niži od milijun kuna, neovisno o tome što se odrekao svojih prava.

Sud prvog stupnja svoju odluku temelji na stajalištu da je odlučno što je za prenositelja udjela Tankersku plovidbu d.d. bila povoljnija ponuda člana društva Genarija Sutlovića koji se uz dvostruko niži novčani iznos odrekao i određenih svojih imovinskih i radnih prava.

- Tužitelj se pogrešno poziva na odredbe o pravu prvokupa, jer je to pravo ugovoreno u korist člana društva Genarija Sutlovića, a ne tužitelja. Naime, kada bi se uzelo da je član društva Tankerska plovidba d.d. imala pravo prijenosa poslovnog udjela bilo kojem članu društva pod uvjetima koji su za njega najpovoljniji, a da za prijenos nije odlučna najviša ponuđena cijena, već i neka druga prava, tada dolazi u pitanje na koji način bi bilo moguće primijeniti pravo prvokupa ugovoreno u korist člana društva Genarija Sutlovića. Međutim, kod pobijanja odluka skupštine izreka mora glasiti na utvrđenje ništavosti, a sud nije ovlašten preinačavati tužbu. Prvostupanjski sud pravilno je odbio tužbeni zahtjev, ali ne iz razloga koje je naveo u pobijanoj presudi, već iz razloga što je tužbeni zahtjev pogrešno postavljen, ocijenio je Visoki trgovački sud.