Krajem svibnja ugovoreni su milijuni za konačnu obnovu stare zgrade Tehničke škole koja se naočigled raspada, a obnova i nova namjena spremaju se više od 10 godina.

Sveučilište u Zadru osiguralo je novac preko mehanizma ITU kojim je Grad Zadar dobio na raspolaganje 35 miljuna EUR-a koje je trebalo rasporediti do kraja ove godine.

Svibanjskim ugovorom, Sveučilištu je pripalo 26 milijuna kuna, a oni sami moraju osigurati ostatak od 34 milijuna kuna. Kolika će biti vrijednost projekta obnove zgrade iz zaklade Bakmaz, znat će se na natječaju za izvođenje radova, kada se objavi. Rokovi nisu ograničavajući za ovaj EU projekt, doznajemo u Odjelu za EU fondove.

Kao i svaki projekt koji se financira EU novcima i iz ovoga se dio novca mora dati za usluge. Prvi natječaj kojeg je Sveučilište objavilo za Tehničku školu bilo je za uslugu tehničke pomoći pri upravljanju projektom. Za tu uslugu sa Sveučilišta su ponudili izdašnih 600 tisuća kuna bez PDV-a.

Polovicom prošlog mjeseca otvorene su tri ponude. Jednu je poslala Zajednica ponuditelja s Inženjerskim biroom i PDM savjetovanje iz Zagreba na iznos od 565 tisuća kuna. Druga je stigla iz Splita, od tvrtke E.C.H.R. koja je ponudila tehničku pomoć za 599.040 kuna. Rijetko kada se događa, ali je jedna ponuda poslana na isti iznos na koji je procijenjena vrijednost. Dala ju je Zajednica ponuditelja Alcina i ADG iz Zagreba, te zagrebački odvjetnik Dominik Nižić, u javnosti poznat kao jedan od odvjetnika specijaliziran za žalbene postupke u javnoj nabavi.

Dok se ne razriješe svi budući natječaji za radove na uređenju stare škole, do tada je ona opća opasnost za prolaznike koji više ne smiju uz nju prolaziti: