"Po kriteriju kojeg je iznijela HDZ-ova vijećnica Elevira Sterle, mogli bi i Vi biti smijenjeni zbog dobiti", provocirao je SDP-ov vijećnik Erol Gaši direktora Obale i lučica, Eduarda Duku u raspravi o poslovanju tog komunalnog pouzeća u 2019. godini

Kao što Čistoća nije nikada imala veću dobit od 5.2 milijuna kuna, tako je i Obala i lučica u svojih 20 godina postojanja, ostvarila rekordnu zaradu od 1.6 milijuna kuna.
Sterle se ogradila opaskom da ona ne govori u svoje nego u ime Kluba HDZ-a. Pa je prije sjednice Gradskog vijeća Sterle pitala Duku je li iskazana dobiti svrha poslovanja gradskog poduzeća ili se ona mogla upotrebiti na korist građana. Odgovor vijećnice HDZ-a, kojem je sjedište na istoj adresi na kojoj su Obala i lučice, ispao je u ime Duke nešto što bi bilo poželjno i logično. - Obala i lučica s Gradom Zadrom već dugo planira gradnju javne garaže. Za to će trebati imati i vlastiti financijski udio za sudjelovanje u tom projektu, odgovorila je Strele umjesto Duke što će biti s ukupnom dobiti od 8.3 milijuna kuna.

Ali što kada je ta akumulirana dobit Obale i lučica knjigovodstvena i ona se ovih dana, rekao je sam Duka u jednom trenutku, u javnosti krivo tumačila.
Obala i lučica je za prethodnu godinu svoju dobit od skoro milijun kuna prebacila na račun Grada Zadra. Zbog korone, Grad kao i Država odriče se uzimanja dobiti svojih trgovačkih društava. Dakle, prethodnih godina zarađeni milijuni dobiti ne postoje u obliku novca na računu Obale i lučice već samo u njihovim financijskim bilancama.

Napose što bi Obala i lučica, kao i kod gradnje javne garaže u Šibeniku, trebala biti nositelj tog projekta. U Zadru se još uvijek ne zna gdje će se graditi ili podići montažna javna garaža. To je problem kojeg gradske vlasti nisu riješile, a niti je na vidiku javna garaža. Potvrdio je to i sam Duka, kazavši kako to nije njegov problem, već politike i struke uz uvjet da se nađe lokacija u blizini Poluotoka

Suprotno stavu Kluba HDZ-a kojeg je izrekla Elvira Sterle, kazavši kako gradska poduzeća ne bi trebala poslovati s iznimnom dobiti, misleći očito na Čistoću, Duka je rekao kako je njemu kao direktoru drago što su poslovali s toliko dobiti.
Ona će se, kao i prijašnjih godina, utrošiti za prevladavanja kriznih mjeseci slabije naplate, kao i svake godine, a osobito tijekom travnja ove godine, kada su djelatnici Obale i lučice bili mobilizirani za civilnu zaštitu. To je najveći dokaz kako se u travnju 2020. parkiranje u Gradu nije naplaćivalo, kazao je Duka na niz primjedbi SDP-ovih vijećnika.

Neosjetljivost prema građanima u proljetnoj korona krizi 2020. bila je glavni prigovor oporbenih vijećnika u raspravi o poslovanju gradskih poduzeća koje se odnosilo na 2019. godini.