Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) izgubila je spor protiv države za vlasništvo nad zgradom "Komiteta" na Trgu pet bunara. Iako se na presudu može uložiti žalba, sve je manje izgledno da će ova stranka, sljednik nekadašnjeg SKH, ostati u vlasništvu nad prostorom u kojemu su stranačke prostorije, ali i ugostiteljski i trgovački obrt u najmu.

Zastupnik SDP-a Dan Marinović je u tužbi podnesenoj 2017. godine naveo kako je SDP vlasnik nekretnina još od početka 50-ih godina prošloga stoljeća, s obzirom da je temeljem tadašnjeg rješenja Narodnog odbora Općine Zadar 1961. godine pravnom predniku stranke, Kotarskom komitetu saveza komunista Hrvatske, nekretnina dodijeljena uz naknadu radi podizanja poslovne zgrade, s pravom da to svoje pravo upiše u zemljišne knjige. Nekretnina je uništena u potpunosti tijekom savezničkog bombardiranja Zadra u II. svjetskom ratu, dok je samo građevinsko zemljište u postupku nacionalizacije oduzeto prijašnjim vlasnicima, obitelji Peričić, uz naknadu.

Savez komunista je prilozima tada brojnih članova izgradio zgradu s tri etažne jedinice koje se i danas nalaze na predmetnoj nekretnini koju tužiteljica koristi kao svoju poslovnu zgradu, etažirao te bio upisan kao vlasnik i posjednik. Upis države u vlasništvo, smatra SDP, kako nezakonit je jer nekretnina nikada nije bila društveno vlasništvo, a stranka je bila vlasnik čak i u režimu društvenog vlasništva.

Zastupnica države navela je kako je država utvrdila vlasništvo temeljem presude Općinskog suda u Zadru 2012. godine, koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Zadru. Zakonom o pretvorbi prava nad društvenim sredstvima bivših društveno političkih organizacija je propisano da danom stupanja na snagu toga zakona nekretnine u društvenom vlasništvu na kojima su bivše društveno političke organizacije imale pravo upravljanja, korištenja i raspolaganja postaju vlasništvo Republike Hrvatske. Slijedom navedenoga je država je istakla prigovor presuđene stvari. Također, gradnjom na nacionaliziranom zemljištu Savez komunista Hrvatske nije mogao steći pravo vlasništva na predmetnim nekretninama.

Iz SDP-a su i dalje tvrdili kako se odredbe ne odnose na zgrade koje su sagrađene iznova, te su predložili pribavljanje fotografija nakon bombardiranja u II. svjetskom ratu iz Državnog arhiva u Zadru, iz kojih bi bilo razvidno da je predmetna nekretnina bila srušena, kao i izvođenje svjedoka Omerke Šarić, Svetka Šarića, Romana Meštrovića, Nevene Petani i Zoje Baranić.

Sutkinja Katarina Zdunić ocijenila je kako ti dokazi nisu relevantni za slučaj jer su Općinski i Županijski sud već pravilno ocijenili kako se država može uknjižiti na nekretninu niti je Socijaldemokratska partija Hrvatske mogla steći pravo vlasništva predmetnih nekretnina. SDP će morati predati u posjed zgradu državi te još podmiriti 25.000 kuna sudskih troškova.