Iz Čistoće su izvijestili kako će dana 21. rujna 2020. započeti s podjelom spremnika od 1.100 litara za reciklabilni otpad po svim mjesnim odborima na području Zadra.
Spremnici su nabavljeni suradnjom Grada Zadra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su sufinancirani iz EU fondova u iznosu od 85%.

Spremnici od 1.100 litara, s narančastim poklopcem, bit će postavljeni kraj spremnika za komunalni otpad na javnim površinama. Označeni su vodootpornim naljepnicama s uputstvima o vrstama otpada koji se odlažu u njega - plastika, metal, papir, staklo i druge vrste namijenjene recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

U njih se ne smije odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad. Usluga pražnjenja i odvoza reciklabilnog otpada se ne naplaćuje.

Navedeni spremnici bit će postavljeni i pored odgojno-obrazovnih ustanova, kao dio projekta pod nazivom «Edukacija o cjelovitom gospodarenju otpadom» koji Čistoća već dugi niz godina provodi u suradnji s dječjim vrtićima i školama u Zadru.

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.