Nakon što su kupači i sportski ronioci dojavili da je na predjelu Veli bok i Mali bok zamijećena veća količina praznih ljuštura Periski, Radio Pag javlja kako su i drugi ronioci tu informaciju potvrdili i dopunili.

Ljušture periski nalaze na dnu mora na krajnjem sjeveru Bašace, zatim kod Belih stena te kod Punte Mikule. Neki su naveli kako su pronašli prazne ljušture periski i na središnjem dijelu uvale. Nakon pomora konjki, a što je utvrđeno u svibnju ove godine, pomor periski se nije očekivao. Naime, provedeno je istraživanje o uginulim konjkama te je tada rečeno kako sve ukazuje da periske nisu ugrožene. Međutim, očito je da je u međuvremenu, tijekom ljeta, došlo do promjene.

Pomor periski stručnjaci prate već nekoliko godina na cijelom području Mediterana i Jadranskog mora, a prema dosadašnjim saznanjima krivac za pomor periski je jedna vrsta virusa. No kako je Paška uvala prilično zatvorena mnogi su očekivali, a među njima i stručnjaci, kako se zaraza pogubna za periske neće proširiti u Pašku uvalu.
Ipak, za konačnu ocjenu radi li se o izoliranim slučajevima, prirodnoj selekciji i prirodnom pomoru ili o zarazi, konačnu ocjenu moraju dati stručnjaci.