Prilikom sklerokronoloških analiza ljuštura na paškim podmorskim lokalitetima, istraživanja u sklopu BivACME projekta kojega financira Hrvatska zaklada za znanost, na dubini 3 do 5 metara primjećen je pomor vrste "Glycymeris bimaculata", školjke koju domicilno stanovništvo popularno naziva "konjine".

Kako je za Glas otoka otkrila dr.sc. Melita Peharda Uljević, znanstvena savjetnica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, ljušture ove školjke, koja inače živi ukopana u sedimentu, bile su skroz prazne, bez ostataka tkiva, pa kako s unutrašnje strane ljuštura nije bilo naseljenih drugih organizama - upućivalo je da su nedavno uginule. Dio jedinki je bio otvoren s cijelim tkivom, što je, upućivalo na jako nedavno uginuće.

Uzorci takvih jedinki su prikupljeni i transportirani u laboratorij Sveučilišta u Zadru. Tamo je potvrđeno da su uzeti uzorci za molekularne i patohistološke analize od bolesnih i uginulih jedinki.

"Dio uzoraka je u obradi na Sveučilištu u Zadru, a dio uzorka bit će dostavljen na daljnje analize u Laboratorij za patologiju riba i školjkaša Hrvatskog veterinarskog instituta", rekao je Tomislav Šarić iz Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potvrdilo je da su upoznati s pomorom ove vrste školjkaša.

"Pomori školjkaša događaju se perodično na području Jadranskog mora. Vrsta Glycymeris bimaculata je brojna na području Paškog zaljeva i to je jedan od njezinih najvažnijih lokaliteta u Jadranskom moru. Može živjeti i više od 60 godina, iako su tako stari primjerci izuzetni rijetki. Analize ljuštura ove vrste koje su prikupljene na području Paškog zaljeva pokazuju da je većina starijih jedinki imala oko 20 godina, te postoji mogućnost da su se ovakvi mortaliteti događali i u prošlosti. Zanimljivo je da su tijekom tog terenskog istraživanja na istom lokalitetu zabilježene žive jedinke plemenitih periski (Pinna nobilis). Također, nije zabilježen mortalitet rumenke (Callista chione), druge vrste školjkaša koja je brojna na spomenutom području, a koja također živi ukopana u sediment", rekli su iz Ministarstva.

Fotografije primjeraka uginulih jedinki Glycymeris bimaculata ustupilo Sveučilište u Zadru.