Dyvolve, specijalizirana firma iz Zagreba, odabrana je za izradu Strategije prometa u mirovanju koja bi trebala biti gotova do kraja ove godine.

Oni su taj posao dobili za 70 tisuća kuna u sklopu EU projekta Park4SUMP.

- Radi se o projektu urbane mobilnosti koji prvi put tretira promet u mirovanju kao najveći problem gradova koji sudjeluju u tom projektu. Strategija, koja će imati rok trajanja pet godina, trebala bi dati integralni prijedlog kako to u Zadru riješiti kako bi se za nekoliko godina situacija poboljšala, pojasnio je resorni pročelnik Šime Erlić.

Dio te strategije bit će analiza sadašnjeg stanja parkiranja u Zadru koje je dijelom organizirano, a većim dijelom kaotično, osobito tijekom turističke sezone.

Gradske vlasti godinama nude javnu garažu kao jedino rješenje, ali na Ravnicama gdje se planira, nisu mogli dobiti ni dopuštenje Države da naprave i povećavaju kapacitet parkirnih mjesta.