"Zelena pluća" grada Zadra i dalje su na čekanju. O Musapstanu se često govorilo, postojale su različite inicijative o njegovom uređenju, a početkom izbijanja pandemije koronavirusa mnogi su Zadrani svoj mir pronašli upravo u ovoj park-šumi. Ipak, ona je i danas neuređena i osim kao destinacija za odmor najčešće služi kao deponij građevinskog i krupnog materijala.

Pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap najavio je na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća kako bi se šuma napokon mogla urediti kroz suradnju Grada Zadra i Hrvatskih šuma, koje njom gospodare. Pokrenuta je studija kroz europski projekt Intensify kojim se želi smanjivati CO2 u atmosferi, a ona će biti osnova za novi projektni zadatak za šumu Musapstan.

Oporba je zamjerila gradskoj vlasti što se takav projekt nije realizirao i ranije.
- U Musapstanu smo se nekad osjećali bezbrižno i sigurno, a danas je to zbog nekih užasno neodgovornih ljudi odlagalište otpada. Za Musapstan je potrebno odmah napraviti pristupni put, jer je manji dio koji je asfaltiran uništen, a i makadam je potpuno izrauban. Idu nam neizvjesna vremena, vjerojatno će sve više ljudi ići gore. Možemo li bar donekle sanirati taj pristupni put da ljudi mogu automobilima pristupiti šumi?, pitala je Irena Dragić (SDP).

Gradonačelnik Branko Dukić rekao je kako se na Musapstanu svake godine uređuju mali putevi.

- Plan je bio urediti Musapstan za prihvat gostiju za međunarodni vojni zrakoplovni miting CROIMAS na Dan državnosti. Uz pomoć Hrvatske vojske trebali smo urediti taj prostor, ali kako je miting odgodđen vjerujem da ćemo dogodine riješiti tu priču, najavio je Dukić.