Privatni zdravstveni radnik, koncesionar Zadarske županije u djelatnosti dentalne medicine, Zrinka Kolega, zatražila je od Skupštine Zadarske županije suglasnost za promjenu prostora obavljanja djelatnosti privatne prakse.

U obrazloženju se navodi kako je ugovor o zakupu prostora na adresi Trg Gospe Loretske 5 prije 20 godina sklopila s Gradom Zadrom. S obzirom na to da je u pitanju dotrajala zgrada za koju je održavanje sve skuplje te u kojoj bez velikih financijskih ulaganja nije moguće osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom, rješenje problema vidi u preseljenju djelatnosti u vlastiti prostor na adresi Murvička 12 koja se, kako navodi, nalazi u neposrednoj blizini postojećeg prostor. U privitku zahtjeva dostavljen je ispis s Google Maps na kojem su označene sadašnja i buduća lokacija ordinacije privatne prakse.

Zdravstveni radnik koji ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje uz zahtjev za promjenu prostora obavljanja djelatnosti treba obvezno priložiti i suglasnost regionalne samouprave, a s obzirom na to da se preseljenjem privatne prakse u novi prostor i na novu adresu neće narušiti dostupnost zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe na području Zadarske županije, odnosno na području Grada Zadra, zahtjev stranke ocijenjen je opravdanim te se Županijskoj skupštini predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanje djelatnosti.