Trgovački sud u Zadru odredio je stečajnom upravitelju Milanu Macuri iz Šibenika nagradu s osnova unovčene imovine stečajne mase tvrtke Adriatic Security, u bruto iznosu od 115.979,05 kn, uvećanu za 7,5% s osnove troškova obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Također mu je odobren trošak od 379,65 kn.

Macura je sudu podnio prijedlog za određivanjem mu nagrade po osnovi vrijednosti unovčene stečajne mase, koja daje unovčena u cijelosti i to za iznos od ukupno 1.228.272,20 kn, od čega se iznos od 96.230,62 kn odnosi na ime prodanih pokretnina, iznos od 325.131,25 kn predstavlja obogaćenje stečajne mase na ime najma pokretnina, a iznos od 806.164,77 kn se odnosi na naplaćene tražbine.

Stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu stvarnih troškova. Najviša moguća naknada iznosi 795.000 kuna, od čega s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase najviše 630.000 kuna.