Iako je bio višak od 14 milijuna kuna u Gradskom proračunu iz 2019. godine, Grad Zadar je koristio beskamatni kredit od 11 milijun kuna da bi prebrodio krizno vrijeme punjenja u doba korone.

Prvim rebalansom gradske blagajne, proračunski plan umanjen je za rekordnih 30 milijuna kuna, te će plan za sada biti na 692 milijuna kuna (toliki je iznos radi EU projekata i zajedničke riznice, a ne stvarne težine izvornih gradskih prihoda, op.a).

Pročelnik Ivan Mijolović jučer je istaknuo kako će se prvim rebalansom za 30 milijuna kuna smanjiti i rashodi. Prema izmjenama proračunskog plana, ali i mjerama olakšica, čak 6 milijuna kuna bit će manje od zakupnine poslovnih prostora. Plan je korigiran s manje od dva milijuna kuna od najma javne površine, 10 milijuna kuna od toga što neće biti komunalnog doprinosa koji se plaća za gradnju, 2.4 milijuna kuna od komunalne naknade, te 15 kuna manje poreza na plaće.