Udruga za kulturu i umjetnost U Pokretu In Flux poziva vas na predstavljanje Sociološkog istraživanja te drugi dio radionica programa pod nazivom „FiJuzika" koja je dio aktivnosti „Druženje u Tinelu" a koji se organizira u sklopu projekta KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje, u srijedu 8. srpnja s početkom u 19:30 sati u filipjanskom KINU.

Sociološko istraživanje, kroz duži vremenski period, proveo je autorski tim u sastavu: doc.dr.sc. Željka Tonković, doc.dr.sc. Sven Marcelić te doc.dr.sc. Krešimir Krolo.

S obzirom na postavljene ciljeve, provedba samog istraživanja uključivala je dva dijela: kvalitativni i kvantitativni.

Kvalitativni dio istraživanja bio je usmjeren na provedbu Fokus grupa i intervjua, kojima je cilj bio ispitati potrebe lokalne zajednice, dok se kvantitativni odnosio na provedbu anketnog upitnika, čija je realizacija odrađena kroz dvije faze i to:

- ispitivanje kulturnih potreba i razina participacije lokalne zajednice nakon prvih projektnih aktivnosti
- evaluacija doprinosa projektnih aktivnosti društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice.

Nakon predstavljanja na rasporedu je drugi dio radionica pod nazivom „Fijuzika" koje su dio aktivnosti "Druženje u Tinelu". Nakon prve radionice, koja je za temu imala Jazz, ovaj put na rasporedu je Bluesionica te Jam session.

Za sve radionice programa, kupljene su gramofonske ploče, koje će se slušati tijekom radionica. 

Cilj i svrha ovih radionica, ali i samog programa jest upoznavanje sa žanrovima glazbe, ali i povratak analognog načina reprodukcije u digitalno doba.

U Tinelu se nalazi gramofon na kojemu će se reproducirati glazba te će svaki posjetitelj imati mogućnost donijeti svoju ploču, te ju reproducirati na gramofonu i eventualno je razmijeniti.

Stoga, iskopajte i vi svoje stare ploče i obrišite prašinu s njih, ponesite ih sa sobom na slušaonicu. Ponesite i omiljeni instrument i skupite ekipu te zasvirajte na skalinama KINA.
Gosti iznenađenja su Mr. Mojito, DJ G&T i poznata zvijezda Ivana Walker uz sastav Trio Hmelj.